Recent Posts

ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานประจำห้องห้องยา ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์) และตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ปฎิบัติงานทำความสะอาด)

ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานประจำห้องห้องยา ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์) และตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ปฎิบัติงานทำความสะอาด)

ประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Tags