ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 5 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 5 ตำแหน่ง

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ) 5 อัตรา
  2. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งผู้ข่วยพยาบาล 4 อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา
  5. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 4 อัตรา