ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 5 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (ปฏิบัติงานทำความสะอาด) จำนวน 2 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 21 มกราคม 2564 ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย (ตามวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ