ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection โดยวิธีคัดเลือก

ตามประกาศโรงพยาบาลเลย  ประกาศราคาซื้อซื้อยา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection ราคาขวดละ 20,865 บาท จำนวน 100 ขวด วงเงินงบประมาณ 2,086,500 บาท ได้มีผู้ได้รับการคัดเลือกดังต่อไปนี้