การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ) จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 4 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 ตุลาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วนำมายื่น หรือสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่หน้าห้องทรัพยากรบุคคล ชั้น 4  อาคารผู้ป้วยนอก โรงพยาบาลเลย ตามวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 

Tags