ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Desferrioxamine 500 mg powder for solution for injection โดยวิธีคัดเลือก

ตามประกาศโรงพยาบาลเลย  ประกาศราคาซื้อซื้อยา Desferrioxamine 500 mg powder for solution for injection ราคาขวดละ 172.805 บาท จำนวน 11,900 ขวด  ได้มีผู้ได้รับการคัดเลือกดังต่อไปนี้