ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก (ปฏิบัติงานทำความสะอาด) จำนวน 4 อัตรา

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 21 มกราคม 2564

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วนำมายื่น หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย ตามวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ