ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานทำความสะอาด

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานทำความสะอาด กองทุนสวัสดิการ โรงพยาบาลเลย