ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 5 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 780 บาท/วัน

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท/วัน

3. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท/วัน

4. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท/วัน

5. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท/วัน

กำหนดการรับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม - 19 พฤษภาคม 2565  

วิธีการสมัคร 1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานทางเว็บไซต์โรงพยาบาลเลย www.loeihospital.go.th หัวข้อรับสมัครงาน กรอกเอกสารแล้วนำมายื่นได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

                   2. สมัครด้วยตนเองได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย (ตามวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Tags