ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2562 (ตามวันและเวลาราชการ) จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลที่ยังไม่ได้ใบประกอบฯ) จำนวน 5 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ