พิธีเททองหล่อพระบางเมืองเลย

รายละเอียด

รุ่นสร้างบุญ ณ วัดศรีสุทธาวาส(วัดเลยหลง)พระอารามหลวง จ.เลย

วันที่

17/05/2022 - 17/05/2022

สถานที่

วัดศรีสุทธาวาส(วัดเลยหลง)พระอารามหลวง

จังหวัด

เลย