รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร และสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายในโรงพยาบาลเลย

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเลย
            ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเลย
มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร และสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายในโรงพยาบาลเลย
โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ สามารถดาวน์โหลดได้