• darkblurbg
  บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ รพ.เลย
  บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ รพ.เลย
 • darkblurbg
  ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
  ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
 • darkblurbg
  ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดโรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
  ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดโรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
 • darkblurbg
  โรงพยาบาลเลย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ
  โรงพยาบาลเลย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ
 • darkblurbg
  MOPH ITA 2566
  MOPH ITA 2566
 • darkblurbg
  โรงพยาบาลเลย ขอเชิญคนไทยเข้าร่วมโครงการหมอพร้อม DID
  โรงพยาบาลเลย ขอเชิญคนไทยเข้าร่วมโครงการหมอพร้อม DID
 • darkblurbg
  สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
  สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
 • darkblurbg
  ITA 2565
  ITA 2565
 • darkblurbg
  MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
  MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน