• darkblurbg
  ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด
  ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด
 • darkblurbg
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง
 • darkblurbg
  เสนอราคายา โรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562)
  เสนอราคายา โรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562)