• darkblurbg
  ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด
  ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด
 • darkblurbg
  ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดสามารถกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าได้ และภาคบันทึกผลข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดสามารถกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าได้ และภาคบันทึกผลข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • darkblurbg
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • darkblurbg
  ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่
  ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่
 • darkblurbg
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
 • darkblurbg
  ขอเชิญใส่บาตร​ สวดมนต์​ ทำสมาธิ
  ขอเชิญใส่บาตร​ สวดมนต์​ ทำสมาธิ
 • darkblurbg
  ทุกศุกร์ สุขใจใส่บาตรสวดมนต์ทำสมาธิ
  ทุกศุกร์ สุขใจใส่บาตรสวดมนต์ทำสมาธิ