• darkblurbg
  ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด
  ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด
 • darkblurbg
  ประกาศสืบราคายา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลย
  ประกาศสืบราคายา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลย
 • darkblurbg
  ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564
  ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564
 • darkblurbg
  ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB13
  ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB13
 • darkblurbg
  ประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1 gm powder for solution injection/infusion
  ประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1 gm powder for solution injection/infusion
 • darkblurbg
  เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"
  เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"
 • darkblurbg
  ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่
  ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่
 • darkblurbg
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์