• darkblurbg
  ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด
  ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด
 • darkblurbg
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง
 • darkblurbg
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
 • darkblurbg
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
 • darkblurbg
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
 • darkblurbg
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 • darkblurbg
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • darkblurbg
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
 • darkblurbg
  เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"
  เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"
 • darkblurbg
  ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่
  ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่