• darkblurbg
  ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด
  ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด
 • darkblurbg
  ประกวดราคาซื้อยา Clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection/infusion, ๔ mL vial
  ประกวดราคาซื้อยา Clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection/infusion, ๔ mL vial
 • darkblurbg
  ประกาศรับสมัครแม่บ้าน
  ประกาศรับสมัครแม่บ้าน
 • darkblurbg
  ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB13
  ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB13
 • darkblurbg
  ประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1 gm powder for solution injection/infusion
  ประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1 gm powder for solution injection/infusion
 • darkblurbg
  เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"
  เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"
 • darkblurbg
  ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่
  ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่
 • darkblurbg
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
 • darkblurbg
  ขอเชิญใส่บาตร​ สวดมนต์​ ทำสมาธิ
  ขอเชิญใส่บาตร​ สวดมนต์​ ทำสมาธิ