30 บาท
 • darkblurbg
  บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ รพ.เลย
  บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ รพ.เลย
 • darkblurbg
  แถลงการณ์โรงพยาบาลเลย กรณีข่าวคุณพ่อขี่รถซาเล้งพาลูกน้อยผ่าตัดสมองจาก จ.เลย ไปรับยาที่ รพ.นครสวรรค์
  แถลงการณ์โรงพยาบาลเลย กรณีข่าวคุณพ่อขี่รถซาเล้งพาลูกน้อยผ่าตัดสมองจาก จ.เลย ไปรับยาที่ รพ.นครสวรรค์
 • darkblurbg
  ประกาศผลการประกวดผลงานวิชาการมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลเลย ประจำปี 2567
  ประกาศผลการประกวดผลงานวิชาการมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลเลย ประจำปี 2567
 • darkblurbg
  ประกาศโรงพยาบาลเลย - ทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย
  ประกาศโรงพยาบาลเลย - ทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย
 • darkblurbg
  ประกาศผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก มหกรรมคุณภาพ รพ.เลย 2567
  ประกาศผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก มหกรรมคุณภาพ รพ.เลย 2567
 • darkblurbg
  ประกาศนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  ประกาศนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 • darkblurbg
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติชนิดมีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ (Apheresis Set) พร้อมชุดเจาะเก็บส่วนประกอบโลหิตและน้ำยา PAS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติชนิดมีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ (Apheresis Set) พร้อมชุดเจาะเก็บส่วนประกอบโลหิตและน้ำยา PAS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • darkblurbg
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมแผ่นทดสอบตรวจกรองแอนติบอดี ตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือด และแผ่นทดสอบตรวจหมู่โลหิต จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมแผ่นทดสอบตรวจกรองแอนติบอดี ตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือด และแผ่นทดสอบตรวจหมู่โลหิต จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 • darkblurbg
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดอัตโนมัติ พร้อมขวดเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียจากเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดอัตโนมัติ พร้อมขวดเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียจากเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)