ถวายพระพร
 • darkblurbg
  บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ รพ.เลย
  บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ รพ.เลย
 • darkblurbg
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
 • darkblurbg
  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
 • darkblurbg
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้ายมารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้ายมารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
 • darkblurbg
  MOPH ITA 2566
  MOPH ITA 2566
 • darkblurbg
  โรงพยาบาลเลย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ
  โรงพยาบาลเลย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ
 • darkblurbg
  โรงพยาบาลเลย ขอเชิญคนไทยเข้าร่วมโครงการหมอพร้อม DID
  โรงพยาบาลเลย ขอเชิญคนไทยเข้าร่วมโครงการหมอพร้อม DID
 • darkblurbg
  สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
  สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
 • darkblurbg
  ITA 2565
  ITA 2565