เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
ในเวลา 8.00 น. - 16.00 น.
นอกเวลา 16.00 น. - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
8.00 น. - 12.00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
24 ชั่วโมง โทร. 1669

ติดต่อเรา

  • 32/1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
  • โทรศัพท์ (66) 042-862123
  • โทรสาร (66) 042-862147
  • [email protected]