ทุกศุกร์ สุขใจใส่บาตรสวดมนต์ทำสมาธิ

        ทุกศุกร์ สุขใจใส่บาตรสวดมนต์ทำสมาธิ
วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเลย
มีโอกาสสะสมบุญร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา69 จ.เลย
เวลา 07.10 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลย และผู้มารับบริการและญาติ ร่วมกันใส่บาตร หน้าอาคารอำนวยการ
เวลา 08.00 น. เคารพธงชาติ และหลังจากนั้น
เวลา 08.02 น. ไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ 3 นาที และแผ่เมตตาจิตให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย
#ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเลย
#สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา69

https://youtu.be/IbLhLeQ9htI
https://www.facebook.com/loeihospital/posts/3280838985277137

Tags