ประกาศรับสมัครแม่บ้าน

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลเลย

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านประจำหอพัก 

รายละเอียดอ่านเพิ่มเตม เอกสารที่แนบ

Tags