ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ) จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 4 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา

มีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-16 กันยายน 2564 โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วนำมายื่น หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย ตามวันและเวลาราชการ  

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Tags