ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 10 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ) จำนวน 5 อัตรา 

2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา 

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา 

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา 

5. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 15 อัตรา 

6. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา 

8. ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 20 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

วิธีการสมัคร 1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานตามเอกสารแนบ กรอกเอกสารแล้วนำมายื่นได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

                  2. สมัครด้วยตนเองได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ