ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022768
2แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/20201221
3ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020589
4บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191381
5คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019819
6ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192340
7ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019716
8แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019628
9แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019611
10คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191390
11ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019733
12ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191139
13ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192963
14ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019754
15แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019706
16แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019691
17แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019684
18ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019614
19ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019665
20ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019793