ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020317
2แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019333
3ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019335
4แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019340
5แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019354
6แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019369
7แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019397
8ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019404
9ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019422
10ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019427
11แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019431
12ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019435
13ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019493
14คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019536
15แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019653
16คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019730
17แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/2020771
18บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/2019821
19ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019843
20ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019939