ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/202076
2แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201990
3คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201994
4แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019102
5ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019105
6ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019107
7แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019107
8แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019107
9ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019108
10แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019109
11แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019110
12ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019113
13ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019118
14แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019119
15ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019126
16ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019127
17ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019142
18คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019163
19ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019215
20แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/2020227