ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020123
2แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019133
3แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019143
4ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019147
5แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019147
6ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019151
7แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019155
8คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019160
9แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019161
10ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019162
11ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019162
12แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019165
13ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019174
14แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019174
15ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019175
16ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019212
17คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019228
18ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019251
19ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019308
20แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/2020320