ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022185
2ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020396
3แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019421
4แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019422
5ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019428
6แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019445
7แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019454
8ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019479
9แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019484
10ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019509
11แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019511
12ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019519
13ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019521
14ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019571
15คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019616
16แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/2020954
17แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019958
18ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019961
19คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019988
20บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191126