ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020507
2แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019531
3ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019537
4หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022545
5แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019554
6ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019586
7แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019597
8แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019614
9แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019622
10แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019638
11ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019639
12ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019655
13ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019670
14ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019699
15คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019721
16ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191068
17แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/20201134
18คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191197
19บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191288
20ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192026