ดาวน์โหลด

แสดง 121 ถึง 135 จาก 135 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
121แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019715
122ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019766
123ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20193015
124บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191390
125ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191152
126ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019745
127คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191414
128คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019832
129แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019619
130แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019642
131ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019726
132ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192379
133ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020604
134แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/20201239
135หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022792