ดาวน์โหลด

แสดง 121 ถึง 134 จาก 134 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
121ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019701
122ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192758
123บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191324
124ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191097
125ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019685
126คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191272
127คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019757
128แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019563
129แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019583
130ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019671
131ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192183
132ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020543
133แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/20201165
134หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022618