ดาวน์โหลด

แสดง 121 ถึง 132 จาก 132 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
121ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019956
122ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019503
123คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019974
124แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019952
125คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019614
126แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019417
127แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019447
128ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019515
129ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191370
130ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020393
131แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/2020944
132หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022178