ดาวน์โหลด

แสดง 121 ถึง 132 จาก 132 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
121แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/20191039
122คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191057
123QR-Code-เอกสารการประกอบอบรม2เอกสารการประชุม18/09/20191079
124แบบโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารคู่มือ11/07/20191080
125แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/20191083
126รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเลยเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/20191106
127บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191185
128ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191603
129คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนเอกสารคู่มือ12/07/20191769
130ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192005
131ขั้นตอน (Flow Chart) การออกผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพและรายงานการชันสูตรพลิกศพ โรงพยาบาลเลยเอกสารคู่มือ11/07/20193098
132หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลเลยเอกสารเผยแพร่10/07/20196326