ดาวน์โหลด

แสดง 121 ถึง 132 จาก 132 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
121คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019974
122QR-Code-เอกสารการประกอบอบรม2เอกสารการประชุม18/09/2019989
123แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/2019995
124แบบโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารคู่มือ11/07/20191027
125แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/20191044
126รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเลยเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/20191064
127บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191117
128ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191370
129คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนเอกสารคู่มือ12/07/20191608
130ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191791
131ขั้นตอน (Flow Chart) การออกผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพและรายงานการชันสูตรพลิกศพ โรงพยาบาลเลยเอกสารคู่มือ11/07/20192945
132หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลเลยเอกสารเผยแพร่10/07/20195972