ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 71 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019109
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201965
3ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201975
4ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201954
5ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201963
6ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201976
7แผนปฏิบัติราชการ ปี2563เอกสารเผยแพร่27/02/202043
8แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/2019242
9แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/201989
10แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/2019353
11แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/201994
12แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งบกองทุนประกันสังคม งบบริหาร ไม่เกิน 5% (ระดับจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง01/08/2019120
13แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201963
14แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201951
15แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201962
16แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201967
17แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201964
18แบบโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารคู่มือ11/07/201979
19แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201958
20แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201959