ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 133 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191068
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019698
3ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019638
4ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019655
5ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019586
6ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019670
7โครงการสถานพัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน เด็กปฐมวัยสุขภาพดี มีพัฒนาการที่สมวัย ประจำปี 2563เอกสารเผยแพร่19/05/2020459
8แผนปฏิบัติราชการ ปี2563เอกสารเผยแพร่27/02/2020533
9แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/20191131
10แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/2019556
11แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/20191072
12แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/20191145
13แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งบกองทุนประกันสังคม งบบริหาร ไม่เกิน 5% (ระดับจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง01/08/2019707
14แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019553
15แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019622
16แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019596
17แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019612
18แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019531
19แบบโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารคู่มือ11/07/20191139
20แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019635