ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 132 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019956
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019568
3ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019515
4ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019503
5ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019476
6ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019515
7โครงการสถานพัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน เด็กปฐมวัยสุขภาพดี มีพัฒนาการที่สมวัย ประจำปี 2563เอกสารเผยแพร่19/05/2020354
8แผนปฏิบัติราชการ ปี2563เอกสารเผยแพร่27/02/2020426
9แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/20191044
10แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/2019448
11แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/2019911
12แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/2019995
13แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งบกองทุนประกันสังคม งบบริหาร ไม่เกิน 5% (ระดับจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง01/08/2019547
14แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019447
15แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019505
16แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019440
17แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019478
18แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019417
19แบบโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารคู่มือ11/07/20191027
20แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019953