ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 424 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)21/06/20245อ่าน
2ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/202420อ่าน
3ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17/06/202419อ่าน
4ประกวดราคาซื้อยา Sevoflurane 100 mL/100 mL inhalation vapour, liquid, 250 mL bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17/06/202418อ่าน
5ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน และห้องแยกโรค อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/202426อ่าน
6ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗14/06/202445อ่าน
7ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14/06/202431อ่าน
8ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13/06/202427อ่าน
9ประกาศแประกวดราคาซื้อระบบ Smart EOS พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)13/06/202426อ่าน
10ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดผัก จำนวน ๘๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/202451อ่าน
11ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07/06/202447อ่าน
12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗06/06/202442อ่าน
13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗06/06/202434อ่าน
14ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/202448อ่าน
15ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาว CD๔ อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาว CD ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04/06/202435อ่าน
16ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ ทุกขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/202438อ่าน
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/202442อ่าน
18ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ Hb Typing พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ชนิด Hb typing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23/05/202442อ่าน
19ประกาศประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาชนิดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/202442อ่าน
20ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23/05/202437อ่าน