ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 417 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1ประกาศแประกวดราคาซื้อระบบ Smart EOS พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)13/06/20243อ่าน
2ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13/06/20246อ่าน
3ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดผัก จำนวน ๘๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/202413อ่าน
4ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗06/06/202420อ่าน
5ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาว CD๔ อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาว CD ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04/06/202423อ่าน
6ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ ทุกขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/202425อ่าน
7ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23/05/202427อ่าน
8ประกวดราคาซื้อเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14/05/202429อ่าน
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/202429อ่าน
10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗06/06/202429อ่าน
11ประกาศประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาชนิดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/202431อ่าน
12ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/202432อ่าน
13ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07/06/202432อ่าน
14ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ Hb Typing พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ชนิด Hb typing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23/05/202437อ่าน
15ประกวดราคาซื้อยา Brimonidine tartrate ๑๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08/05/202442อ่าน
16ประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.45 mL unit dose วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14/05/202443อ่าน
17ประกวดราคาซื้อยา Insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL cartridge วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01/05/202445อ่าน
18ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/202445อ่าน
19EB 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 256706/03/202447อ่าน
20ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าก๊อส จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22/04/202447อ่าน